Virtuaalisisustus ja digitaalinen stailaus

Maailma sähköistyy, palvelut menevät entistäkin kiivaammin verkkoon ja niin suunnittelu kuin monet muutkin työt onnistuvat näppärästä etänä. Tuttua juttua, mutta oletkos jo kuullut virtuaalisisustamisesta tai digitaalisesta stailauksesta? Arkkitehti- ja sisustussuunnittelijan työkalut ja osaaminen soveltuvat myös näihin palveluihin ja IDEAA-tiimi auttaa mielellään myös visualisointiin, havainnollistamiseen ja mallinnuksiin liittyvissä tarpeissa. Tässä blogissa avataan hieman, että mitä virtuaalisisustus ja 3D-stailaus käytännössä tarkoittavat ja mitä mahdollisuuksia ne tarjoavat.

Lähtökohtana 3D-mallinnus

Arkkitehti- ja kiintokalustesuunnittelussa IDEAA-suunnittelijat työskentelevät aina mallintamalla eli suunnittelukohteista ei ainoastaan piirretä lupakuvia tai kalustekaavioita perinteisin 2D-viivoin vaan suunniteltavasta kokonaisuudesta luodaan aina 3D-malli. Mallintamisen etuna tietenkin on, että suunnitelmasta saadaan pelkkää tasokuvaa havainnollisempaa materiaalia tilaajalle ja lopputulos on sen myötä helpommin hahmotettavissa.

Tarpeesta riippuen mallintamisen laajuus ja tarkkuus voidaan viedä hyvinkin yksityiskohtaiselle tasolle. Rakennussuunnittelussa usein sisätilojen osalta riittää, että tavanomaisten kalusteiden avulla osoitetaan tilojen mahdollinen käyttö sekä kalustettavuus. Ulkoväritys mallinnetaan suunnitelman mukaisesti, mutta sisäpuolen pintamateriaaleja, värejä, kalusteita tai valaisimia ei useinkaan tarkemmin määritellä.

Mitä on virtuaalisisustus tai digitaalinen stailaus?

Sisustussuunnittelun työkaluina ovat perinteisesti materiaalimallit, huonekortit ja ideakuvat, mutta mallinnusta voidaan hyödyntää erinomaisesti myös pintamateriaalien, värien ja kalusteiden suunnittelussa.

3D-mallissa tilat voidaan rakentaa, sisustaa ja stailata todellisiksi tekstiilejä, viherkasveja, taidetta ja muita pienempiä tavaroita myöden. Lisäksi kalusteissa ja valaisimissa voidaan käyttää aitoja objekteja, jotta lopputulos on realistinen. Pääset kulkemaan 3D-mallissa ja katselemaan tiloja virtuaalisesti tai mallista voidaan napata kuvia eri kulmista.

Virtuaalisisustuksen etuna on, että sen avulla voit helposti ja edullisesti kokeilla erilaisia materiaalivaihtoehtoja, väriyhdistelmiä sekä hahmottaa onko iso kulmasohva liian hallitseva tai sen väri oikea.

Mallintamisen, virtuaalisisustamisen ja digitaalisen stailauksen muut mahdollisuudet

Hyödyt mallintamisessa eivät rajoitu vain lattiamateriaalin tai seinävärien vertailuun, vaan kuvia virtuaalisesti stailatusta tilasta voi hyödyntää vaikkapa asunnon myynnissä tai uudiskohteen markkinoinnissa.

Isommissa kiinteistökehityshankkeissa 3D-mallin ja havainnekuvien avulla voi tuoda esiin tilojen potentiaalin ja erilaiset käyttömahdollisuudet tekemättä mittavia investointeja ennen kuin uusi käyttäjä tai sijoittaja on löytynyt ja varmistunut.

Mallinnus ei tietenkään rajoitu vain koteihin ja asuntoihin, vaan sitä voidaan hyödyntää myös toimitilojen, messuosastojen tai vaikkapa myymäläkonseptien suunnitteluun ja havainnollistamiseen.

Arvelluttaako sisustusvalintojen tekeminen ja onko päätöksenteko pintamateriaalien ja värien suhteen vaikeaa? IDEAA-tiimi auttaa mielellään kaikenlaisissa sisustuspulmissa ja halusimmekin kertoa tästä virtuaalisisustamisen mahdollisuudesta, jotta sinun projektisi onnistuisi!

Virtuaaliterveisin,
Kati, Memmu & Riikka

IDEAA myös Instagramissa