Arkkitehtisuunnittelun hinta - Talopaketti vai oma arkkitehti?

Arkkitehtisuunnittelun hinta perustuu arkkitehdin käyttämään työmäärään tai sen arvioon sekä siihen, mitä suunnittelupalveluun on sovittu kuuluvan. Jos puhutaan omakotitalon rakentamisesta, arkkitehtia voi hyödyntää tontin valinnassa, luonnossuunnittelussa sekä luvan haussa. Arkkitehti voi toimia myös rakennusprojektin pääsuunnittelijana ja projektipäällikkönä.

Tässä tekstissä kerromme tarkemmin rakennussuunnittelijan tehtävistä ja suunnittelun kustannuksista.

Arkkitehtisuunnittelun hinta ja palvelun kuvaus

Arkkitehtisuunnittelun hinta perustuu siis arkkitehdin tuntiveloitukseen ja suunnitteluun käytettävään työmäärään. Yleisellä tasolla tuntihinta on alkaen 75 €, johon lisätään arvonlisäveroa 24% päälle. Näin ollen verollinen tuntihinta on alkaen 93 €. Ja nyt siis puhumme lähinnä pientalosuunnittelusta ja yksityishenkilöille tarkoitetusta palvelukokonaisuudesta, kuten omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen arkkitehtisuunnittelusta.

Tuntihinta ei tietenkään kerro suunnittelun kustannuksia kokonaisuudessaan, vaan loppusumma koostuu sovitusta palvelulaajuudesta ja tietysti suunnittelijan tehokkuudesta, johon vaikuttavat myös käytettävät ohjelmistot ja suunnittelukokemus.

Mihin arkkitehtisuunnittelua tarvitaan?

Avataan arkkitehtisuunnittelun vaiheita esimerkin avulla.

Perhe on ostamassa tai vuokraamassa tonttia ja haluaisi rakennuttaa omakotitalon. Rakennussuunnittelijaa tarvitaan heti alkuun perehtymään tontin mahdollisuuksiin ja kaavoitukseen – mitä saa rakentaa ja miten se kannattaa tehdä. Tontin ilmansuunnat, auringon kierto ja mahdolliset palo-osastointivaatimukset tulee huomioida ennen ensimmäistäkään viivan piirtoa. Nykyään myös ääneneristävyyteen on kiinnitettävä entistä enemmän huomioita, joten tilojen sijoittelu on tärkessä roolissa. Valmiit talopakettipohjat harvoin taipuvat yhdellekään tontille ilman muutoksia, kun kaikki nämä otetaan huomioon.

Luonnossuunnittelu on siis erittäin tärkeä ja työläinkin vaihe, jotta saadaan kaikki toiveet saman katon alle, tietysti budjetti huomioiden. Luonnossuunnittelijalla on oltava myös rakenneteknistä osaamista, jotta rakennus osataan suunnitella kokonaiskustannukset arvioiden. Pätevä suunnittelija tietää myös jo suunnitellessaan, mihin tarvitaan pilareita ja palkkeja, alaslaskuja tai tekniikkakuiluja. Luonnossuunnittelua ohjaa myös pitkä liuta säännöksiä, joten tietotaitoa tarvitaan.

 

Pyydä arkkitehtia käymään myös tontilla!

Mitä arkkitehtisuunnittelun hintaan kuuluu?

Arkkitehtisuunnittelun hintaan kuuluu luonnostason pohjakuvat jokaisesta kerroksesta, leikkauskuvat ja julkisivupiirustukset. Leikkauskuvat ovat tärkeät, jotta mm. rakenteista ja kerroskorkeuksista saa käsityksen. Julkisivupiirustusten avulla hahmotetaan ikkunoiden ja ovien koot ja ulkonäkö. Myös 3D-kuvat auttavat paremmin rakennuksen hahmottamisessa ja asettumisessa ympäristöön. Muista vaatia arkkitehdiltasi myös tietomallia, jonka avulla pääset itse kulkemaan rakennuksen sisällä ja tutkimaan sitä! Tietomallin saa helposti näkymään tietokoneelle tai jopa puhelimeen ilmaisien ladattavien sovellusten avulla, eikä sen tekeminen vaadi arkkitehdiltakaan ihmeitä!

Kun luonnoskuvat ovat valmiit, voidaan lasketuttaa rakennukselle hinta. Kilpailutuksen voi tehdä itsekin, mutta usein on hyvä palkata projektiin projektipäällikkö, joka huolehtii budjetista ja tavarantilauksista. Projektipäällikön tehtäviä voi hoitaa myös arkkitehti. Rakennusurakan voi ostaa ns. avaimet käteen -pakettina tai ostaa eri osa-alueet erillisenä, jolloin pystyy vaikuttamaan paremmin kokonaiskustannuksiin ja valintoihin. Huomaa, että ”avaimet käteen” harvemmin tarkoittaa, että välttyisit kaikelta työltä tai lisäkustannuksilta!

 

Apua pakettien ja kokonaiskustannuksien hahmottamiseen kannattaa pyytää ulkopuoliselta, kuten esim. arkkitehdiltasi.

Omakotitalon suunnittelun kustannukset

Urakoitsijan valitsemisen jälkeen saadaan pian pyörät pyörimään, mutta ennen sitä on oltava rakennuslupa. Usein talofirmat hoitavat lupakuvien piirtämisen ja luvan haun puolestasi, mutta sen voi tehdä myös arkkitehti. Luonnoskuvien pohjalta pääpiirustusten tekeminen on helppoa ja nopeaa, joten luonnossuunnittelijan työ lienee edullisintakin.

Lupakuvien liitteeksi tarvitaan aina myös asemapiirros ja kosteudenhallintasuunnitelma, ja nämäkin saat helposti pääkuvasuunnittelun yhteydessä! Myös hankkeelle vaadittua pääsuunnittelijan tehtävää voi hoitaa arkkitehti.

Kaiken kaikkiaan arkkitehtisuunnittelun hinnaksi saadaan noin 3000-5000 euroa, kun tehtävänkuvaan on sisällytetty niin luonnokset, pääpiirustukset kuin asemapiirroskin verollisine hintoineen.

Talopaketti vai oma arkkitehti?

Helpoimmalta tuntuva vaihtoehto olisi ostaa valmiiksi suunniteltu talopaketti, jolloin rakennuskustannukset on tarkemmin selvillä ja pohjakin valmiiksi mietittynä. Valmiissa talopaketissa on suunnittelutyö tehty etukäteen ja suunnittelun kustannuksia sisällytetty paketin hintaan. Tässä kuitenkin listattuna muutamia syitä, miksi oma arkkitehti painaa vaakakupissa:

 • Suunnittelu tehdään tontti edellä
 • Suunnittelussa huomioidaan tontin käyttö, ilmansuunnat ja kaavoitus
 • Suunnittelussa pystytään huomioimaan asukkaiden yksilölliset toiveet
 • Toteutuksesta tulee yksillöllinen
 • Tilankäytössä voidaan huomioida olemassa olevat ja toivotut kalusteet
 • Talopaketin hinnan voi laskea myös arkkitehdin piirtämien kuvien perusteella
 • Arkkitehdin puolueeton apu
 • Arkkitehti osaa huomioida budjetin
 • Arkkitehti osaa huomioida asukkaan muuttuvat tarpeet
 • Yksilöllisyys nostaa talon arvoa
 • Yksilöllisyys tekee ympäristöstä ja alueesta mielenkiintoisen
 • Suunnittelijan kanssa pohjaa mietittäessä herää uusia ajatuksia ja lopputuloksesta tulee huolellisesti suunniteltu!

Sisustussuunnittelija kannattaa ottaa projektiin mukaan heti kun rakennuspäätös on tehty. Seuraavassa tekstissä kerrotaan tarkemmin sisustussuunnittelijan hinnoista ja hyödystä!
Ja hei, meillähän sekä arkkitehtisuunnittelu että sisustusapu tulee samassa paketissa!!! 😀

Suunnitteluterveisin,
Memmu ja Riikka